BLOG

All articles

A title that describes the subject of this blog post. It can be long.

August 25, 2020 2 min to read

Våra jurister och IT-partners kan hjälpa ditt företag att identifiera

hur olika lagar och regelverk påverkar bolagets verksamhet och interna struktur. Vi åstadkommer detta genom en fullständig genomlysning av din organisation och dess interna/externa processer. Baserat på detta underlag kan vi sedan ta fram skräddarsydda lösningar för hur ditt företag ska agera för att säkerställa att ni efterföljer samtliga relevanta bestämmelser. Vi kan även, både inledningsvis och löpande, utbilda ledningsgrupp och personal i compliance-frågor. 

Vi hjälper dig bland annat med följande

Vi hjälper dig bland annat med följande
  • Avtal
  • Bolagsstruktur 
  • GAP-analyser
  • Informationshantering och IT-säkerhet
  • Konsekvens- och riskanalyser
  • Policy-dokument
  • Registreringsprocesser
  • Tillståndsansökningar
  • Workshops och utbildningar

ATT TILLGÄNGLIGGÖRA JURIDIK FÖR EN HELT NY PUBLIK

Daniel Dernhagen är juristen och samhällsobservatören som dagligen brottas med affärsvärldens mest komplicerade och filosofiskt

eller

ring oss på 08-30 94 84